۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بایگانی‌های اپلیکیشن‌های رایگان‌شده | ایران اپل - جدیدترین اخبار و قیمت محصولات اپل

برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷
۲۱ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی چهارشنبه ۲۱ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بی‌شماری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگانشان جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب رایگان می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و گلچین […]

51 بازدید
برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۹۷
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بی‌شماری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگانشان جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب رایگان می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و گلچین […]

43 بازدید
برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی دوشنبه ۱۹ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان مربوطه جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب «رایگان» می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و […]

55 بازدید
برترین اپلیکیشن‌های رایگان شده‌ی یک‌شنبه ۱۸ شهریور ۹۷
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان شده‌ی یک‌شنبه ۱۸ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان مربوطه جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب «رایگان» می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و […]

46 بازدید
برترین اپلیکیشن‌های رایگان شده‌ی شنبه ۱۷ شهریور ۹۷
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان شده‌ی شنبه ۱۷ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان مربوطه جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب «رایگان» می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و […]

53 بازدید
برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷
۱۴ شهریور ۱۳۹۷

برترین اپلیکیشن‌های رایگان‌شده‌ی چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷

روزانه تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌ها و بازی‌های پولی توسط برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان مربوطه جهت جذب مخاطب و گاهاً تبلیغ اپلیکیشن‌شان، تنها برای مدّت محدودی جهت دانلود و نصب «رایگان» می‌شوند. معرفی و پرداختن به همۀ این اپلیکیشن‌ها از عهدۀ و توانایی ما خارج بوده و ما در ایران اپل سعی داریم تا با انتخاب و […]

39 بازدید